Thiết bị Quản lý tàu thuyền

ZuniVN-01 là thiết bị đầu cuối để lắp đặt trên tàu. Chủ tàu có thể dùng điện thoại, máy tính bảng,… để quản lý toàn bộ đội tàu của mình.

ZuniVN-01 là kết quả của sự hợp tác giữa Công nghệ tiên tiến từ Châu Âu và kinh nghiệm nghề cá của các nhà Khoa học tại Việt Nam.

ZuniVN-01 là sản phẩm duy nhất giúp chủ tàu có thể dễ dàng quản lý tàu thuyền của mình bằng điện thoại.

HOTLINE: 0888.000.279

Đơn hàng mới tới Bỏ qua