FortunaCharts

       Các bản đồ cho nghề khai thác cá ngừ sử dụng trong ZuniSea: nhiệt độ, độ mặn, đo độ cao, các điểm nhiều cá ngừ và dữ liệu hải dương.

Tài liệu: Tải về

Nhiệt độ
 • Nhiệt độ theo °C.
 • Tầm quan trọng của gradient tới việc có thể quyết định đánh cá.
Sinh vật phù du
 • Sự tập trung của thực vật phù du trong mg/m3 nước.
 • Tầm quan trọng của mật độ tới quyết định khai thác
Độ mặn
 • Đo độ mặn thực tế (PSU)
 • Liên quan tới nhiệt độ trong các dòng đối lưu chung bởi sự khác biệt về mật độ
Dụng cụ đo độ cao
 • Đo hệ mét
 • Quan trọng khi cài đặt các phao và có thể quyết định mặt khai thác.
Bản đồ các điểm tập trung nhiều cá ngừ
 • Khu vực có khả năng khai thác cao hơn.
Dữ liệu hải dương học (đo bởi phao)
 • Thông tin theo chiều sâu nước tại các mức độ sâu khác nhau: nhiệt độ, dòng hải lưu ở độ sâu.
 • Nó giúp ra quyết định trước khi đi tới khu vực khai thác hay không, trong trường hợp các dòng chảy mạnh và có thể xảy ra rách lưới.
 • Dự báo có thể được định hình 1,2 hay 3 ngày trước đó.

 

FortunaCharts _EN                                                                                                        Tải về


FortunaCharts_SP                                                                                                         Tải về         


Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay