Phao dò cá Ngừ, cho phép thu phát 1.440 tín hiệu (tự động dò tìm đang cá 24 giờ trong ngày với 60 tín hiệu trong một giờ.

Phao dò cá Ngừ, có công suất gấp 3 lần so với mẫu Tuna8 trước đó: 4.320 lần/ngày (20 giây phát tín hiệu 1 lần).

Tầm phao nổi được thiết kế dành riêng cho nghề cá Ngừ. Đây là sản phẩm có thể tái sử dụng giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Các bản đồ sơ đồ để tạo điều kiện đánh bắt cá Ngừ: nhiệt độ, sinh vật phù du, độ mặn, đo độ cá, điểm tập trung cá Ngừ và dữ liệu hải dương học.

Công cụ quản lý nâng cáo hiệu quả trong khai thác cá Ngừ. Thiết bị hoàn toàn tự động kiểm soát các phao và thiết bị khai thác…

Thiết bị được thiết kế cho văn phòng, quản lý toàn diện hoạt động đánh bắt cá Ngừ…

Công cụ quản lý nâng cáo hiệu quả trong khai thác cá Ngừ. Thiết bị hoàn toàn tự động kiểm soát các phao và thiết bị khai thác…

Định vị và theo dõi bằng vệ tinh cho hiệu quả cao và bền vững hơn cho nghề khai thác cá Ngừ,  với độ tin cậy cao và thân thiện với môi trường…

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay