Tuna8 Explorer

Phao dò cá Ngừ, cho phép thu phát 1.440 tín hiệu (tự động dò tìm đang cá 24 giờ trong ngày với 60 tín hiệu trong một giờ.

Tuna8 Extreme

Phao dò cá Ngừ, có công suất gấp 3 lần so với mẫu Tuna8 trước đó: 4.320 lần/ngày (20 giây phát tín hiệu 1 lần).

FortunaCharts

Các bản đồ sơ đồ để tạo điều kiện đánh bắt cá Ngừ: nhiệt độ, sinh vật phù du, độ mặn, đo độ cá, điểm tập trung cá Ngừ và dữ liệu hải dương học.

Hải đồ

Công cụ quản lý nâng cáo hiệu quả trong khai thác cá Ngừ. Thiết bị hoàn toàn tự động kiểm soát các phao và thiết bị khai thác...

Zunfloat

Tầm phao nổi được thiết kế dành riêng cho nghề cá Ngừ. Đây là sản phẩm có thể tái sử dụng giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Zuni Office

Công cụ quản lý toàn diện cho việc đánh bắt cá ngừ. Đơn vị tự chủ với các công cụ đánh cá để kiểm soát toàn bộ phao và đội tàu từ văn phòng.

Zunisea Controller

Công cụ quản lý nâng cáo hiệu quả trong khai thác cá Ngừ. Thiết bị hoàn toàn tự động kiểm soát các phao và thiết bị khai thác...

Zuni e7

Định vị và theo dõi bằng vệ tinh cho hiệu quả cao và bền vững hơn cho nghề khai thác cá Ngừ, với độ tin cậy cao và thân thiện với môi trường...

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ