FortunaCharts

       Các bản đồ cho nghề khai thác cá ngừ sử dụng trong ZuniSea: nhiệt độ, độ mặn, đo độ cao, các điểm nhiều cá ngừ và dữ liệu hải dương.

Tài liệu: Tải về

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ