Iridium Pilot

 

        Thiết bị dẫn đường Iridium giảm chi phí liên lạc trên biển liên quan tới các thiết bị chuyển mạch vòng. Hơn nữa, nó đưa ra một kế hoạch dữ liệu và cá nhân hóa đa dạng, làm thỏa mãn những yêu cầu của bạn, nhưng tối ưu hóa ngân sách của bạn. Nếu bạn không sử dụng một dịch vụ, bạn không phải trả tiền cho dịch vụ đó.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ