ZuniVN-01

Nghiên cứu và phát triển dành riêng cho tàu thuyền nghề cá tại các Quốc gia có nghề cá đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Blue Box v77

Thiết bị định vị tàu cá qua vệ tinh, tuân theo thủ tục ARM/3238/2008 của Tây Ban Nha...

Antena Zuntracker

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho vị trí và kiểm soát đội tàu. Dữ liệu thu thập vê bởi anten...

iVMS

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Dễ dàng tích hợp. Truyền vị trí thông qua GNSS trên điện thoại di động....

iVMS Solar

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá , sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời. Dễ dàng tích hợp. Truyền vị trí thông qua GNSS trên điện thoại di động....

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ