Thiết bị định vị tàu cá qua vệ tinh, tuân theo thủ tục ARM/3238/2008 của Tây Ban Nha…

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho vị trí và kiểm soát đội tàu. Dữ liệu thu thập vê bởi anten…

ZuniVN-01 

Giám sát hành trình

Thiết bị định vị tàu cá qua vệ tinh, tuân theo thủ tục ARM/3238/2008 của Tây Ban Nha…

iVMS Solar

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá , sử dụng hoàn toàn năng lượng mặt trời. Dễ dàng tích hợp. Truyền vị trí thông qua GNSS trên điện thoại di động….

iVMS

Thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Dễ dàng tích hợp. Truyền vị trí thông qua GNSS trên điện thoại di động….

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay