Sử dụng âm thanh tán xạ ngược giúp thu thập và lưu trữ dữ liệu. Phù hợp cho nghiên cứu nghề cá…

Phao Anteia cho phép thu thập dữ liệu thời gian thực, độ sâu, hướng, chu kì sóng,…

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay