ZSR | Thiết bị đo tiếng vang kỹ thuật số

Phao dò cá Ngừ, cho phép thu phát 1.440 tín hiệu (tự động dò tìm đang cá 24 giờ trong ngày với 60 tín hiệu trong một giờ.

Phao Anteia

Phao Anteia cho phép thu thập dữ liệu thời gian thực, độ sâu, hướng, chu kì sóng,...

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ