Phao Anteia

       Phao hải dương của chúng tôi cho phép thu thập thời gian thực, độ sâu, hướng, dữ liệu theo từng thời kỳ cũng như nhiệt độ nước. Phao định hướng sóng ăng ten thực sự đễ dàng vận chuyển và triển khai. Bởi vì, nó chỉ nặng 26 kg và đường kính 60cm. vì vậy, có nhiều ứng dụng trong nuôi trồng, trong lĩnh vực nghiên cứu, và trong các lĩnh vực khác. Tất cả dữ liệu được thu thập có thể hình dung được và tải xuống trong ứng dụng web người theo dõi đại dương của chúng tôi.

Tài liệu: Tải về

  • Dễ dàng triển khai thực hiện
  • Sử dụng hoàn toàn nguồn điện năng lượng mặt trời
  • Pin có thể sạc lại.
  • Kho chứa dữ liệu trên 5 năm.
  • Các chỉ số quyết định thống kê quang phổ.
  • Dữ liệu thời gian thực, thông tin nối sóng liên tiếp.
  • Truy cập dữ liệu từ xa
  • Thiết kế hình dạng cọc bích buộc thuyền.
  • Tiếp tục lấy mẫu
  • Ứng dụng trên web: người canh giữ đại dương
Độ chính xác/độ phân giải

Dữ liệu thời gian thực

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ