Blue Box v77 | Giám sát tàu cá tại Châu Âu


Blue Box V77 là thiết bị Giám sát tàu cá (GSTC) được  Zunibal thiết kế và phát triển dành riêng cho các Quốc gia tại Châu Âu và Mỹ. Thiết bị tuân theo Quy định số: ARM/3238/2008 ngày 6 tháng 11 năm 2008 trong hệ thống Giám sát tàu cá của Tây Ban Nha, quy định về quản lý giám sát tàu cá khai thác hải sản.
Blue Box V77 cung cấp thông tin chính xác, bảo đảm và tin cậy cho người dùng. Nó cho phép khả năng chia tỷ lệ ở mức độ cao bằng việc tập hợp dữ liệu hình dạng, tùy theo nhu cầu của chủ tàu và nhà quản lý.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ