Tuna8 Xtreme

 

Sản phẩm phao dò cá Tuna8 Xtreme được Zunibal nghiên cứu và chế tạo dành riêng cho nghề khai thác cá ngừ, có công suất gấp 3 lần so với mẫu Tuna8: 4.320 lần phát âm hàng ngày, cứ 20 giấy lại phát 1 lần. Quy mô phát hiện được mở rông lên đến 120 mét. Được phát triển với giao tiếp mở, chấp nhận yêu cầu và phản hồi ngay lập tức. Cung cấp thông tin những vùng nước, nơi được dự báo có trữ lượng cá ngừ lớn bởi hệ thống phân tích của Zunibal gửi về tàu giúp chủ tàu, thuyền trưởng dễ dàng xác định khu vực khai thác.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay