Vessel Tracer iVMS

 Vessel Tracer iVMS

Thiết bị giám sát cớ nhỏ, được thiết kế cho tàu nhỏ. Dễ dàng tích hợp. Truyền vị trí tàu thuyền với công nghệ GSM/GPRS, cho phép tần suất gửi vị trí lớn hơn nhiều so với VMS truyền thống và thu được dữ liệu tốt hơn.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn.

Gọi ngay

Liên hệ